Θερινό σχολείο για το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. (http://anti-corruption.law.auth.gr/), διοργανώνει εντατικό θερινό σχολείο διάρκειας 8 ημερών, με θέμα "Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives".
Το θερινό σχολείο θα λάβει χώρα στις 4-12 Ιουλίου 2018 στην Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις βασικών ζητημάτων για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των διεθνών και ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης κλπ. Οι πρόσφατες εξελίξεις που θα συζητηθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη νέα Οδηγία για την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, το νέο Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την 4η Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα, καθώς και την πρόταση τροποποίησης αυτής, κ.λπ.
Μεταξύ των εισηγητών περιλαμβάνονται οι:
Ass. Prof. Pedro Caeiro, University of Coimbra, Portugal
Dr. Peter Csonka, Head of Unit (Criminal Law) at European Commission DG Justice
Prof. Thomas Elholm, University of Southern Denmark
Prof. Sabine Gless, University of Basel, Switzerland
Prof. Maria Kaiafa-Gbandi, Aristotle University Thessaloniki, Greece
Prof. Valsamis Mitsilegas, Queen Mary London,UK
Prof. Helmut Satzger, LMU University Munich, Germany
Ass. Prof. Walther, Universite de Lorraine, France
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: http://anti-corruption.law.auth.gr/el/anti-corruption/7182.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και της καταβολής των διδάκτρων λήγει στις 30 Ιουνίου 2018.

Σχόλια