Καταδίκη στο εφετείο χωρίς νέα ακρόαση μαρτύρων και βάσει των ίδιων αποδεικτικών στοιχείων που οδήγησαν σε αθώωση στο πρωτόδικο δικαστήριο. Απόφαση του ΕΔΔΑ


Στο δικαίωμα υπεράσπισης του κατηγορουμένου μέσω της νέας ακρόασης μαρτύρων στην κατ’έφεση δίκη αναφέρεται πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ). 
Ειδικότερα το Δικαστήριο καταδίκασε την Ρουμανία (απόφαση της 24ης Απριλίου 2018, αρ. προσφυγής 55116/12,  Ovidiu Cristian Stoica v. Romania) για παραβίαση του άρθρου 6 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Η υπόθεση αφορούσε καταδίκη του προσφεύγοντος Stoica από το εφετείο για το αδίκημα της διάδοσης άσεμνων φωτογραφιών που απεικόνιζαν τη σεξουαλική επαφή μεταξύ του Stoica και της πρώην συντρόφου του, χωρίς νέα ακρόαση των μαρτύρων και με βάση τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία κρίθηκαν ανεπαρκή από το πρωτόδικο δικαστήριο και οδήγησαν στην αθώωση του σε πρώτο βαθμό.
Το Δικαστήριο διαπίστωσε ειδικότερα ότι η καταδίκη του Stoica από το Ανώτατο Δικαστήριο που δίκασε κατ’ έφεση χωρίς νέα ακρόαση των μαρτύρων, ενώ το κατώτερο δικαστήριο είχε θεωρήσει ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του αδικήματος, ήταν αντίθετη προς την αρχή της δίκαιης δίκης κατά την έννοια του άρθρου 6 § 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας με το να μην προχωρήσει σε ακρόαση της κατάθεσης των μαρτύρων πριν από την ετυμηγορία του κατά την οποία έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, είχε παραβιάσει σοβαρά το δικαίωμα της υπεράσπισης.
Όπως σημειώνεται στην απόφαση του ΕΔΔΑ, οι δικαστές του Ανωτάτου Ρουμανικού Δικαστηρίου δεν είχαν νέα στοιχεία ενώπιον τους και είχαν στηρίξει την καταδικαστική απόφασή τους αποκλειστικά και μόνο στα έγγραφα του φακέλου, συμπεριλαμβανομένων των μαρτυριών που δόθηκαν πριν από τη δίωξη στις ανακριτικές αρχές και στην πρωτοβάθμια δίκη. Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζοντας τις αρχικές αυτές μαρτυρίες κατέληξε στο συμπέρασμα, σε πλήρη αντίθεση με το πρωτόδικο δικαστήριο, ότι ορισμένες από αυτές ήταν αληθείς και γι αυτό επαρκείς ώστε να δικαιολογήσουν την καταδίκη του προσφεύγοντος.
Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η διαπίστωση μιας παραβίασης της ΕΣΔΑ ήταν από μόνη της επαρκής ως δίκαιη ικανοποίηση για ηθική βλάβη, ενώ επιδίκασε και 2.300 ευρώ για δικαστικά έξοδα. (legalnews24.gr/ΕΔΔΑ)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr