Διακοπή εργασιών από 09.00 έως 10.00 στα γραφεία και ακροατήρια των δικαστηρίων της Αθήνας την Παρασκευή 24/11

Το Δ.Σ του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας μετά από συνεδρίαση του στις 15-11-2017 αποφάσισε τη συμβολική διακοπή μιας ώρας από 9:00 έως 10:00 όλων των εργασιών στα γραφεία και στα ακροατήρια όλων των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της Αθήνας, την Παρασκευή 24-11-2017. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εκτιμήσεως της κατάστασης που επικρατεί στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της Αθήνας τόσο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, όσον και από πλευράς κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών, αλλά και πίεσης των δικαστικών υπαλλήλων για παροχή εργασίας πέραν των δυνατοτήτων τους, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, που μπορείτε να δείτε εδώ

Σχόλια