Εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα: Τί αναφέρει η νέα έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Μια νέα έκθεση για την καταπολέμηση της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της εμπορίας ανθρώπων (GRETA) ναι μεν επιδοκιμάζει τα θετικά μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές αρχές για την καταπολέμηση του προβλήματος, αλλά επίσης επισημαίνει ορισμένες ελλείψεις.
Η έκθεση υπογραμμίζει τα κενά στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, όπως η απουσία εθνικής στρατηγικής ή σχεδίου δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων. Ενώ η GRETA χαιρετίζει την πρόσφατη επισημοποίηση του εθνικού μηχανισμού παραπομπής, προτρέπει τις ελληνικές αρχές να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να βελτιώσουν τον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας για όλες τις μορφές εκμετάλλευσης.
Παρά τις αναφορές για καταναγκαστική εργασία σε τομείς όπως η γεωργία, ο τουρισμός ή η οικιακή εργασία, έχουν υπάρξει μόνο λίγες περιπτώσεις εντοπισμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση της εργασίας.
Πρέπει επίσης να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων μεταξύ αιτούντων άσυλο, παράνομων μεταναστών και ασυνόδευτων παιδιών, σημειώνει η έκθεση.
Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο εντοπισμός των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων δεν εξαρτάται από την κατάθεση και τη συνεργασία του υποτιθέμενου θύματος κατά την έρευνα ή την ποινική διαδικασία. (πηγή: humanrightseurope.org)

Σχόλια