Θέση Βοηθού Νομικού Συμβούλου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προσκαλεί δικηγόρους στο εφετείο που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του βοηθού νομικού συμβούλου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής: «η Αρχή»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν.4013/2011, όπως ισχύει. Ο βοηθός νομικού συμβούλου θα επικουρεί τον Νομικό Σύμβουλο στην άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει μέχρι και την 31η Ιουλίου 2017, να υποβάλει ή να ταχυδρομήσει με απόδειξη αίτηση υποψηφιότητας και τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κεφαλληνίας 45 και Κόμνα Τράκα, τ.κ.112 57, Αθήνα). Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Ο χρήστης Unknown είπε…
Γιατί μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο? Είναι συναφέστερο του μεταπτυχιακού Δημοσίου Δικαίου? Πού διδάσκεται το Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων? Πάλι θέλουμε να βολέψουμε ημέτερους???