Θέσεις Δικηγόρων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων επιθυμεί να προσλάβει για τη Νομική του Υπηρεσία - Διεύθυνση Εταιρικών και Θεσμικών Υποθέσεων, στην έδρα του στο Λουξεμβούργο, δικηγόρο (ους) για το Δίκαιο της ΕΕ και Εταιρικά Θέματα.
Ο διορισμός θα γίνει με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών.
Η Διεύθυνση Εταιρικών και Θεσμικών Υποθέσεων της Νομικής Υπηρεσίας παρέχει νομικές συμβουλές σε θέματα σχετικά με τις νομικές υποθέσεις του Ταμείου, όπως οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί, η εφαρμογή οδηγιών, οι διοργανικές σχέσεις κλπ. Ο επιτυχών υποψήφιος θα υποστηρίζει τον προϊστάμενο του τμήματος και τον αναπληρωτή επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας από κοινού με άλλα στελέχη της ομάδας, παρέχοντας νομική υποστήριξη στις διευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιουλίου 2017. Δείτε περισσότερα εδώ
Διαβάστε ακόμα: Δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Νομικής στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Σχόλια