Η Νέα Υπουργική Απόφαση για τις Μετεγγραφές Κυπρίων Φοιτητών στα ελληνικά Πανεπιστήμια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 52596/Ζ1/2017 (ΦΕΚ 1241/Β/11-4-2017) σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες φοιτητών κυπριακής καταγωγής, που έχουν εισαχθεί με τις ειδικές κατηγορίες της υπ’ αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272) υπουργικής απόφασης. Σύμφωνα με το άρθρο 1της ΥΑ, οι φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ και ΑΕΑ, που έχουν κυπριακή καταγωγή, και εισήχθησαν σε αυτά, σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων... Διαβάστε περισσότερα στο cylegalnews.com

Σχόλια