45 ευρώ ανα συνεδρίαση η αποζημίωση δικηγόρου μέλους της Επιτροπής Αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Με την υπ’ αριθμ. 153395/920 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνεται ο Καθορισμός αποζημίωσης ιδιώτη δικηγόρου μέλους Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά τού περιεχομένου τού δασικού χάρτη. Σύμφωνα με την απόφαση, η αποζημίωση για τη συμμετοχή ιδιώτη δικηγόρου ως μέλους της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι 50 συνεδριάσεις ετησίως.
Δείτε την ΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια