Τα μοντέλα Διαμεσολάβησης στην ΕΕ και ο ρόλος του Δικηγόρου στη διαμεσολάβηση αστικών & εμπορικών υποθέσεων

Επιστημονικές Συναντήσεις Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων: Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 ώρα 6µµ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ΣΑ (Ακαδηµίας 60): Εισηγητής ο κ. Σπύρος Γ. Αλεξανδρής, δικηγόρος LL.Μ., με θέμα: "Τα μοντέλα Διαμεσολάβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Οδηγία 2008/52/ΕΚ). Τάσεις" και κα. Νανά Παπαδογεωργάκη, δικηγόρος LLM, Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΔΑΔ, UK) και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ΑΚΚΕΔ Προμηθέας & ADR Center, με θέμα: "Ο ρόλος του Δικηγόρου στην διαμεσολάβηση αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Ν.3898/2010 και ΚΠολΔ)".

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr