Νομοσχέδιο για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις υπό διαβούλευση στην Κύπρο

Ο θεσμός των Κοινωνικών Επιχειρήσεων έρχεται και στην Κύπρο. Στις ανεπτυγμένες χώρες οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσφέρουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιούνται και στην εξυπηρέτηση στόχων που σχετίζονται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, στην εκπαίδευση, στην παροχή υπηρεσιών για βελτίωση της ζωής ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ευδοκιμήσουν οι «κοινωνικές επιχειρήσεις» αποτελεί η δημιουργία κανονιστικού πλαισίου… Διαβάστε  περισσότερα στο cylegalnews.com

Σχόλια