Πως πρέπει να συντάσσεται η ένορκη βεβαίωση Ειρηνοδικείου (υπόδειγμα)

Υποδείγματα για το πώς πρέπει να συνάσσονται οι Ένορκες Βεβαιώσεις στο Ειρηνοδικείο ανήρτησε στην ιστοσελίδα του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Όπως αναφέρεται, στην ένορκη πρέπει να αναγράφονται: 1)το ΑΦΜ του αιτούντος 2)πως παρίσταται ο αιτών και
προείσπραξη δικηγόρου 3)πως παρίσταται ο καθ’ ού και προείσπραξη δικηγόρου και 4)να υπάρχει κενό για τυχόν ενστάσεις στο προοίμιο. Δείτε τα υποδείγματα εδώ

Σχόλια