Υποτροφία για Διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Tύμπινγκεν Γερμανίας

Το Πανεπιστήμιο Eberhard Karls του Τύμπινγκεν στη Γερμανία προσφέρει υποτροφία για θέση Διδακτορικού από την 1η Απριλίου 2017 με απασχόληση για την πρώτη περίοδο χρηματοδότησης μέχρι 31 Μαρτίου 2018 στο διεπιστημονικό ερευνητικό πεδίο «Ambiguity- Production
and Perception». Μεταξύ των επιστημόνων που μπορούν να συμμετέχουν είναι και οι νομικοί επιστήμονες. Αιτήσεις μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2017. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου