Πρόσληψη διδασκόντων νομικών μαθημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Η Κοσμητεία της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στη συνεδρίασή της στις 22-12-2016 αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Π.Δ. 407/1980 για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Οι προκηρυσσόμενες θέσεις έχουν ως εξής: Τέσσερις θέσεις μερικής απασχόλησης:
1. Γνωστικό αντικείμενο: «Δίκαιο του Πολιτισμού
2. Γνωστικό αντικείμενο: «Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο του Πολιτισμού».
3. Γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτικές Όψεις Διεθνών Θεσμών».
4. Γνωστικό αντικείμενο: «Ευρωπαϊκό Δίκαιο».
Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 έως και Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017.
Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά