Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Συμμετοχή δικηγόρων στον κατάλογο εκκαθαριστών του ν. 3869/2010

Σύμφωνα με το άρθρο 9 § 1 του ν. 3869/2010, εφόσον για την ικανοποίηση των πιστωτών του υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου διαταχθεί η εκποίηση τυχόν ρευστοποιήσιμης  περιουσίας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει εκκαθαριστή για να
παρακολουθήσει και υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων της ρύθμισης των οφειλών για την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών. Προκειμένου να συνταχθεί κατάλογος δικηγόρων/εκκαθαριστών και να αποσταλεί στα Ειρηνοδικεία, καλούνται οι Δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα που διατίθεται στο σύνδεσμο portal.olomeleia.gr μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15.00. (dsa.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...