Κατατέθηκε η τροπολογία που αναστέλλει το άρθρο 2Α του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες

Kατατέθηκε η τροπολογία για την αναστολή της εφαρμογής του άρθρου 2Α του ν. 4339/2015, όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4367/2016, μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των αιτήσεων ακυρώσεως κατά των αναφερόμενων υπουργικών αποφάσεων, στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς Έρευνας και
Διάσωσης». Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατέθεσε ο Υπουργός Επικρατείας Ν.Παππάς, κρίνεται σκόπιμη η αναστολή της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, οπότε και θα γίνει γνωστό το σκεπτικό της. Δείτε την τροπολογία εδώ

Σχόλια