Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Νέο δικαστικό εμπόδιο στις εκποιήσεις με απόφαση του Δικαστηρίου της Λεμεσού

Κύπρος: Νέο δικαστικό εμπόδιο μπαίνει στις εκποιήσεις περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο όσες διαδικασίες αφορούν παλιές υποθέσεις. Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, πριν λίγες ημέρες και το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αποφάσισε να εκδώσει προσωρινό διάταγμα με το οποίο απαγορεύει τη μεταβίβαση ή και την εγγραφή ενυπόθηκου ακινήτου στον νέο αγοραστή, την εταιρεία Glouso Investments, που το αγόρασε κατά τη διαδικασία της εκποίησης. Επίσης το προσωρινό διάταγμα απαγορεύει
στον νέο ιδιοκτήτη να το πωλήσει ή και να επιβαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή να υποθηκεύσει το ακίνητο μέχρι την εκδίκαση της αγωγής. Διαβάστε περισσότερα στο philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...