Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου

Η Νομική Σχολή - Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει την ΙΘ’ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου στις 15 - 16 Οκτωβρίου 2016, στην Κομοτηνή, Πανεπιστηµιούπολη, Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Νοµικής Σχολής. Δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ

Σχόλια