Έναρξη έρευνας για τυχόν παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του δικαστικού του ΣτΕ

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τη διερεύνηση τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων για την περίπτωση του δικαστικού λειτουργού του ΣτΕ, κατά την οποία δημοσιοποιήθηκαν μηνύματα από το email του. Το σχετικό δελτίο τύπου της Αρχής αναφέρει τα εξής: "Με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανώτατου δικαστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων".

Σχόλια