Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας διωκόμενων προσώπων (εγκύκλιος ΕισΑΠ)

Με την υπ’ αρ. 4/2016 Εγκύκλιο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου παρέχονται διευκρινίσεις στους Εισαγγελείς σχετικά με το θέμα της δημοσιοποίησης στοιχείων ταυτότητας διωκόμενων προσώπων κατ’ άρθρο 2 περ. β’ του Ν.2472/97 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, στις περιπτώσεις που συντρέχει νόμιμη περίπτωση δημοσιοποίησης των στοιχείων ταυτότητας και των φωτογραφιών προσώπων, που διώκονται, επιβάλλεται η διατασσόμενη δημοσιοποίηση των
εν λόγω στοιχείων να μην περιορίζεται μόνο στον επίσημο ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά δια μέσου αυτής να επεκτείνεται σε όλα τα ΜΜΕ, στις διεθνείς ευρωπαϊκές αστυνομικές και διωκτικές αρχές καθώς και στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους αυτών, στα πλαίσια της υφιστάμενης διακρατικής αστυνομικής συνεργασίας (Europol, Interpol, eumostwanted.eu κλπ). Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια