Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα επειδή δεν αποφάσισε επί 14 χρόνια για το αίτημα ασύλου Τούρκου υπηκόου

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή) και για παραβίαση του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 13 (δικαίωμα πρόσβασης σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο). Η υπόθεση αφορούσε έναν Τούρκο υπήκοο που κατοικεί στην Ελλάδα. Ενόσω σπούδαζε στην Τουρκία (1994-1999) έγινε πολιτικός ακτιβιστής υπέρ των Κούρδων και των κομμουνιστών. Το 2000 οι τουρκικές
αρχές τον συνέλαβαν με την κατηγορία της υπονόμευσης της συνταγματικής τάξης του τουρκικού κράτους, όμως αφέθηκε ελεύθερος, μετά από απεργία πείνας 171 ημερών που επιβάρυνε την υγεία του. Το 2002 ήρθε στην Ελλάδα, όπου ζήτησε άσυλο.
Το Δικαστήριο στην απόφασή του της 13ης Οκτωβρίου 2016, έκρινε ειδικότερα ότι η παράλειψη των ελληνικών αρχών να αποφασίσουν για την αίτηση ασύλου του προσφεύγοντος για χρονικό διάστημα άνω των 14 ετών, χωρίς καμία αιτιολογία,  παραβίασε τις θετικές υποχρεώσεις των αρχών που είναι συνυφασμένες με το δικαίωμά  για σεβασμό της ιδιωτικής ζωής. Επιπλέον, ενώ περίμενε για την απόφαση σχετικά με την αίτηση ασύλου, το νομικό καθεστώς του αιτούντος παρέμεινε αβέβαιο, θέτοντας τον έτσι σε κίνδυνο να επιστρέψει στην Τουρκία, όπου εκεί υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να υποβληθεί σε απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κάτι που θα συνεπαγόταν παραβίαση του άρθρου 3 της Σύμβασης.
Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Ελλάδα σε αποζημίωση ποσού 4.000 ευρώ για ηθική βλάβη στον προσφεύγοντα. Δείτε το κείμενο της απόφασης (στα γαλλικά) εδώ

Σχόλια