Προκήρυξη του Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) προκηρύσσει τη διενέργεια του 25 ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για την 25 η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατόν εξήντα (160), οι οποίοι κατανέμονται στα τμήματα της ΕΣΔΔΑ ως εξής: (α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 45 σπουδαστές, (β) Τμήμα
Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 20 σπουδαστές (γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 40 σπουδαστές και ειδικότερα: Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας, 20 σπουδαστές·  Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 20 σπουδαστές· (δ) Τμήμα Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων, 15 σπουδαστές (ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές (στ) Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, 10 σπουδαστές (ζ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές (η) Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης, 10 σπουδαστές. Ημερομηνία έναρξης του 25 ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2016. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/10/2016-24/10/2016. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά