Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Αποφάσεις ΕΤΑΑ/ΤΑΝ για οφειλές ασφαλισμένων που υπήχθησαν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ), που συνεδρίασε στις 12/7/2016, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
-Έκανε δεκτές τις προσφυγές ανδρών ασφαλισμένων του ΤΥΔΑ, οι οποίοι ζητούσαν να λάβουν κι εκείνοι για λόγους ισότητας και ίσης μεταχείρισης, το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού. 
-Καθόρισε στα 968 ευρώ για το έτος 2015, το ποσό που οφείλουν να καταβάλουν στο Ταμείο, όσοι ασφαλισμένοι, μετά το 1993, άνω της πενταετίας, είχαν υποβάλει έως τις 17-10-2015, αίτηση
υπαγωγής στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με τον Ν. 4321/2105 και τη σχετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (πηγή: dsa.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...