Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών του Παντειου Πανεπιστημίου ότι οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, για τις τέσσερις ειδικεύσεις, «Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές», «Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγικές Σπουδές», «Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική» και «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Βιώσιμη Ανάπτυξη», θα γίνονται δεκτές
καθημερινά από την Τετάρτη 01/06/2016 έως και την Παρασκευή 08/07/2016 και ώρα 08,00-14,00 στη Γραμματεία του Τμήματος (Κεντρικό Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος). Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια