Μη νόμιμη η φυλάκιση παράνομων μεταναστών που εισήλθαν εντός ζώνης Σένγκεν (ΔΕΕ)

Το ΔΕΕ έκρινε σε πρόσφατη απόφασή του (7/6/2016, υπόθεση C‑47/15) ότι οι παράνομοι μετανάστες δεν δύναται να φυλακίζονται επειδή πέρασαν τα σύνορα εντός της ζώνης του Σένγκεν, στην οποία είναι ελεύθερη η κυκλοφορία χωρίς διαβατήρια. Συγκεκριμένα, στην απόφαση του ΔΕΕ, η Selina Affum, γκανέζικης ιθαγένειας υποβλήθηκε σε έλεγχο από Γάλλους αστυνομικούς στη Γαλλία κοντά στο σημείο εισόδου της υποθαλάσσιας σήραγγας της Μάγχης, ενώ
επέβαινε σε λεωφορείο προερχόμενο από τη Γάνδη (Βέλγιο) με προορισμό το Λονδίνο. Η Αffum αφού επέδειξε βελγικό διαβατήριο με φωτογραφία και όνομα τρίτου, τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση λόγω παράνομης εισόδου στο γαλλικό έδαφος, βάσει του οικείου γαλλικού νόμου.
Με απόφαση του νομάρχη, στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας, αποφασίστηκε η απομάκρυνσή της από το γαλλικό έδαφος και η παράδοσή της στις βελγικές αρχές για την επανεισδοχή της, βάσεις της από 16-04-1964 σχετικής διευθέτησης μεταξύ της Γαλλίας και των κρατών της Μπενελούξ. Με την ίδια διοικητική απόφαση διατάχθηκε η κράτηση της Affum σε εγκαταστάσεις που δεν ενέπιπταν στη δικαιοδοσία των σωφρονιστικών αρχών, εν αναμονή της απομάκρυνσης της. Η Affum ζήτησε να απορριφθεί η άνω απόφαση καθώς ήταν παράνομη η κράτησή της.
Το Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας που επιλήφθηκε μετά την άσκηση αναίρεσης της Affum κατά της απόφασης του Γαλλικού Εφετείου, υπέβαλε στο ΔΕΕ τρία (3) προδικαστικά ερωτήματα, διευκρινιστικά ως προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115, σχετικά με την ποινή φυλάκισης για την παράνομη είσοδο υπηκόου τρίτης χώρας.
Το ΔΕΕ από το σύνολο των εκτεθέντων νομικών και πραγματικών περιστατικών έκρινε ότι η οδηγία 2008/115 έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε ρύθμιση κράτους μέλους, η οποία επιτρέπει τη φυλάκιση υπηκόου τρίτης χώρας, ως προς τον οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στην οδηγία αυτή διαδικασία επιστροφής, λόγω και μόνον παράνομης εισόδου από εσωτερικά σύνορα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη παραμονή του.
Συνεπώς, η εν λόγω οδηγία εμποδίζει τη φυλάκιση υπηκόου τρίτης χώρας που δεν ανήκει στην ΕΕ αποκλειστικά και μόνο επειδή εισχώρησε στο έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ παράνομα από τα εσωτερικά σύνορα εντός της ζώνης του Σένγκεν, χωρίς να του δοθεί προηγουμένως η δυνατότητα να επιστρέψει στη χώρα του οικειοθελώς, πριν τη χρήση καταναγκαστικών μέτρων απομάκρυνσης. Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια