Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Αποτελέσματα γραπτού διαγωνισμού διοικητικών δικαστών

Αναρτήθηκαν σήμερα 6 Μαϊου στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του ΚΒ' Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Διοικητική Κατεύθυνση. Όπως προκύπτει από τους πίνακες των αποτελεσμάτων, από τους 338 συνολικά συμμετέχοντες στον γραπτό διαγωνισμό για τους διοικητικούς δικαστές, επιτυχόντες είναι συνολικά 43, δηλαδή ποσοστό 13%. Δείτε τους πίνακες:
- Των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας εδώ - Των επιτυχόντων κατά αλφαβητική σειρά εδώ- Των συμμετεχόντων κατά αλφαβητική σειρά εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...