Προκήρυξη Διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Οι θέσεις στις μεγάλες περιφέρειες: Εφετείο Αθηνών 23, Εφετείο Πειραιώς 4, Εφετείο Θεσσαλονίκης 20, Εφετείο Πατρών 5, Εφετείο Δυτ.Στερεάς Ελλάδας 5, Εφετείο Λάρισας 6, Εφετείο Ανατολικής Κρήτης 4,
Εφετείο Θράκης 7.
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στον Γραμματέα του Εφετείου της επιλογής τους, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τον διαγωνισμό. Στην αίτηση μπορεί να δηλωθεί και δεύτερη προτίμηση μόνο για την  περιφέρεια Εφετείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου  Συλλόγου.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1976  έως  και 1994. Απαιτείται πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου.
Δείτε την Προκήρυξη εδώ (ορθή επανάληψη)

Σχόλια