Σελίδες από την ιστορία του συνταγματισμού στα Βαλκάνια

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Αστέρη Αθ. Μπουζιά «Πολίτευμα και Κομματικοί Σχηματισμοί στη Σερβία 1903-1914» (εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2015), το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει δημόσια συζήτηση με θέμα «Σελίδες από την ιστορία του συνταγματισμού στα Βαλκάνια» τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00, στον Δικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών (Ακαδημίας 60).
Ομιλητές: Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αλέξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβης επί τιμή, Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αστέρης Αθ. Μπουζιάς, Διδάκτωρ Νομικής – Βαλκανιολόγος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Σπύρος Βλαχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πληροφορίες: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα, ΤΗΛ.: (210) 36.23.634, 36.23.736, 36.23.029  FAX: (210) 33.90.522, Website: www.cecl.gr, E-mail: centre@cecl.gr

Σχόλια