Ερμηνεύοντας τον Κώδικα Δικηγόρων - Η δικηγορία στην Ελλάδα ενώπιον νέων προκλήσεων

Η Νομική Βιβλιοθήκη με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Ερμηνεία Κώδικα Δικηγόρων» διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Ερμηνεύοντας τον Κώδικα Δικηγόρων- Η δικηγορία στην Ελλάδα ενώπιον νέων προκλήσεων» την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016, ώρα 17:30 στη Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα, Αίθουσα «Ευρώπη». Παρουσίαση του έργου από τον Αθανάσιο Ξηρό, Δικηγόρο, ΔΝ, πρώην Γ.Γ. Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Στρογγυλή Τράπεζα: Η νέα ρύθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος έναντι των προκλήσεων της εποχής: Προεδρεύει η Αικατερίνη Συγγούνα, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Συμμετέχουν:
Βασίλειος Αλεξανδρής, Πρόεδρος ΔΣΑ
Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Κωνσταντίνος Γώγος, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος
Ιωάννης Κωνσταντίνου,Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου
Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: κα Ελένη Στεφανίδη, τηλ 210 3678858, stefanel@nb.org

Σχόλια