Άδικος και άνισος ο όρος που αποκλείει τους δικηγόρους για την πρόσληψη στην Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με την Ολομέλεια

Με επιστολή τους προς το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Υπηρεσία Ασύλου, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρής και ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της CCBE, Π. Περάκης, επισημαίνουν ότι ο όρος της προκήρυξης πρόσληψης 37 ατόμων στην Υπηρεσία Ασύλου, ο οποίος αποκλείει όσους έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου, είναι άδικος, άνισος
και ανεπίτρεπτος καθώς δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος που να δικαιολογεί την μη κτήση ή διατήρηση της δικηγορικής ιδιότητας από τους υποψηφίους τουλάχιστον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
"Εάν ο υποψήφιος νομικός που έχει τη δικηγορική ιδιότητα καταταγεί στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού και τελικά επιλεγεί, θα μπορούσε σ’ εκείνο πλέον το στάδιο να τεθεί το ζήτημα του ασυμβίβαστου της δικηγορικής ιδιότητας προς το έργο και τη σύμβαση την οποία καλείται να συνάψει", τονίζεται στην επιστολή. (dsa.gr)
Διαβάστε την επιστολή εδώ

Σχόλια