Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας

Επιστημονικές Συναντήσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60). Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016: Εισηγητές οι κ.κ.Ιωάννης Γιαννίδης,Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος Αθηνών με Θέμα: «Η ποινική ευθύνη απόντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας» και Δημήτριος Γ. Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών με Θέμα: «Η θεωρία και νομολογία
για την εσωτερική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας (22α Κ.Ν. 2190/20) έναντι της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (απιστία στην υπηρεσία), 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος) και 390 ΠΚ (απιστία)».

Σχόλια