Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας

Επιστημονικές Συναντήσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60). Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016: Εισηγητές οι κ.κ.Ιωάννης Γιαννίδης,Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος Αθηνών με Θέμα: «Η ποινική ευθύνη απόντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας» και Δημήτριος Γ. Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών με Θέμα: «Η θεωρία και νομολογία
για την εσωτερική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας (22α Κ.Ν. 2190/20) έναντι της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (απιστία στην υπηρεσία), 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος) και 390 ΠΚ (απιστία)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...