Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της ανταλλαγής ποινικών μητρώων για πολίτες τρίτων χωρών

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ποινικών μητρώων πολιτών τρίτων χωρών στην ΕΕ με την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Πρόκειται για μια βασική δράση του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών διασυνοριακού εγκλήματος. Η πρωτοβουλία αυτή θα εξασφαλίσει ότι θα αξιοποιηθεί
στο έπακρο το ECRIS, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται ευρέως για την ανταλλαγή ποινικών μητρώων πολιτών της ΕΕ.
Η κ. Věra Jourová, Επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, δήλωσε: "Οι επιθέσεις στο Παρίσι τον Νοέμβριο επιβεβαίωσαν ότι απαιτείται επειγόντως πιο στενή και απρόσκοπτη δικαστικής συνεργασία σε ολόκληρη την ΕΕ. Το ECRIS αποτελεί σημαντικό μέσο καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες για προηγούμενες καταδίκες οπουδήποτε στην ΕΕ. Σήμερα προτείνουμε την αναβάθμιση του μέσου αυτού, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις καταδίκες πολιτών τρίτων χωρών. Οι δικαστές, οι εισαγγελείς και η αστυνομία θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, που θα εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα περιληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα πολιτών τρίτων χωρών, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα ισχυρό μέσο για την αντιμετώπιση της χρήσης πλαστών ταυτοτήτων". 
Το ECRIS, το οποίο δημιουργήθηκε το 2012, παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές δικαστικές αρχές να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες ποινικές καταδίκες σε άλλα κράτη μέλη είτε για διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου είτε για άλλους σκοπούς, όπως για ποινικές έρευνες. Αυτό επιτρέπει την ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών, με θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια βελτίωσης της αποτροπής και της καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν σήμερα μέσω του ECRIS περίπου 288 000 αιτήσεις ετησίως σχετικά με προηγούμενες ποινικές καταδίκες σε ολόκληρη την ΕΕ. Διαβάστε περισσότερα στο europa.eu

Σχόλια