Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 5028/2023 με αλλαγές στα διοικητικά δικαστήρια - Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 5028/2023 "Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις". 
Αντικείμενο του νόμου είναι : α) η μετατροπή μεταβατικών εδρών σε δικαστικά γραφεία τηλεματικής και η ίδρυση νέων τέτοιων δικαστικών γραφείων, β) ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής της τηλεματικής συνεδρίασης, γ) η ανακατανομή και αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ο ανασχεδιασμός των περιφερειών τους, και δ) η επικαιροποίηση του πλαισίου για τον καθορισμό της έδρας και των περιφερειών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Επισης στο άρθρο 33 του νόμου προβλέπεται η αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως εξής: α) Των Αντιπροέδρων Αρείου Πάγου κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έντεκα (11) και β) των Αρεοπαγιτών κατά δυο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα έξι (76).

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου