Πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα στη Νομική Θεσσαλονίκης

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αποφάσισε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου εντεταλμένου διδασκόντα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για τη κάλυψη των διδακτικών αναγκών των παρακάτω μαθημάτων: 

Α) Ένα (1) άτομο για το γνωστικό αντικείμενο Πολιτική Δικονομία, πλήρους απασχόλησης για τα μαθήματα: 

1. «Ασφαλιστικά μέτρα» ΕΛΕ 3: 2ώρες/εβδ. Το διδακτικό έργο του μαθήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4957/2022, περιλαμβάνει την αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος. 

2. «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο» ΕΛΕ 4: 2 ώρες/εβδ. Το διδακτικό έργο του μαθήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4957/2022, περιλαμβάνει την αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος. 

3. «Εκούσια δικαιοδοσία» ΕΛΕ 57: 2 ώρες/εβδ. Το διδακτικό έργο του μαθήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4957/2022, περιλαμβάνει την αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος.

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και τις 29-1-2023.

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου