Νομοσχέδιο στη Βουλή για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία και άλλες διατάξεις του Υπ.Δικαιοσύνης

Το Νομοσχέδιο «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» έχει κατατεθεί στη Βουλή και βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν/σ σκοπός των νέων διατάξεων για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία είναι η εμπέδωση της διεθνούς διαιτησίας στην ελληνική έννομη τάξη ως προϊόντος της αυτονομίας των μερών, ώστε τα μέρη ελεύθερα: α) να αποφασίζουν την υπαγωγή των διαφορών τους στη διαιτησία, β) να επιλέγουν τους διαιτητές, γ) να διαμορφώνουν τη διαιτητική διαδικασία και δ) να επιλέγουν το εφαρμοστέο για την επίλυση της διαφοράς τους δίκαιο.

Αντικείμενο των ρυθμίσεων , σύμφωνα με το άρθρο 2,  η ενσωμάτωση: α) στο ελληνικό δίκαιο του Πρότυπου Νόμου της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL) του 2006 για τη διεθνή εμπορική διαιτησία και των τροποποιήσεών του, καθώς και β) των νεότερων τάσεων της διεθνούς θεωρίας και πρακτικής της διεθνούς διαιτησίας. 

Δείτε το Νομοσχέδιο εδώ


Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου