Το νέο δίκαιο της πώλησης και της παροχής ψηφιακού περιεχομένου (Ν. 4967/2022 και 4933/2022)

Η Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Το νέο δίκαιο της πώλησης και της παροχής ψηφιακού περιεχομένου (Ν. 4967/2022 και 4933/2022)» την Παρασκευή 20.1.2023, 18:00 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Ομότ. Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ
«Το νέο δίκαιο της πώλησης κατά τον Αστικό Κώδικα»

Απόστολος Καραγκουνίδης, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ
«Συμβάσεις παροχής ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών»

Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, ΔΝ, Πρόεδρος Πρωτοδικών
«Οι τροποποιήσεις του ν. 4933/2022 στον νόμο για την προστασία των καταναλωτών».

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου