Έρευνα της ΕΕ κατά της Booking.com σχετικά με επικείμενη εξαγορά πλατφόρμας κράτησης πτήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε εις βάθος έρευνα για να αξιολογήσει, σύμφωνα με τον Κανονισμό Συγχωνεύσεων της ΕΕ, την προτεινόμενη εξαγορά από την Booking Holdings της Flugo Group Holdings AB, η οποία λειτουργεί με την εμπορική επωνυμία «eTraveli». 

Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες ότι η προτεινόμενη εξαγορά θα επιτρέψει στην Booking να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά διαδικτυακών ταξιδιωτικών γραφείων (OTAs/ online travel agencies ).

Η Booking και η eTraveli δραστηριοποιούνται και οι δύο στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, εστιάζοντας αντίστοιχα στις υπηρεσίες διαμονής και πτήσεων. Η Booking δραστηριοποιείται επίσης και στην αγορά των υπηρεσιών metasearch (MSS) κυρίως μέσω της πλατφόρμας σύγκρισης τιμών της KAYAK.

Η προκαταρκτική έρευνα της Επιτροπής δείχνει ότι η Booking μπορεί να έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών διαμονής και ότι η επίμαχη συναλλαγή μπορεί να μειώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό σε αυτήν την αγορά συνδυάζοντας τις δραστηριότητες της eTraveli στις υπηρεσίες πτήσεων με τις υπηρεσίες της Booking.

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή ανησυχεί ότι η συναλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των φραγμών εισόδου και επέκτασης για τους ανταγωνιστές OTA . Ειδικότερα, η συναλλαγή μπορεί να περιορίσει την ικανότητα των ανταγωνιστών να αποκτήσουν νέους πελάτες. Μπορεί επίσης να ενισχύσει τα αποτελέσματα του δικτύου ενισχύοντας τα εμπόδια εισόδου. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να μειώσει τον ανταγωνισμό στην αγορά για την παροχή υπηρεσιών OTA και να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για τα ξενοδοχεία και άλλους παρόχους καταλυμάτων, καθώς και υψηλότερες τιμές για τους πελάτες.

Επιπλέον, η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι η Booking μπορεί να έχει τη δυνατότητα, καθώς και ένα πιθανό οικονομικό κίνητρο, να συμμετάσχει σε στρατηγικές αποκλεισμού έναντι των αντίπαλων υπηρεσιών πτήσεων, όπως η υποβάθμιση της ορατότητάς τους στην πλατφόρμα σύγκρισης τιμών της KAYAK και η αποτροπή αυτών των εταιρειών από την προσέλκυση πελατών στις υπηρεσίες τους. Μια τέτοια στρατηγική αποκλεισμού θα μπορούσε να μειώσει τον ανταγωνισμό στις αγορές για υπηρεσίες OTA διαμονής, καθώς η πώληση υπηρεσιών OTA πτήσεων μπορεί να είναι σημαντικός δίαυλος για την απόκτηση πελατών.

Η Επιτροπή θα διεξαγάγει τώρα μια εις βάθος έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης συναλλαγής για να διαπιστώσει εάν επιβεβαιώνονται οι αρχικές ανησυχίες για τον ανταγωνισμό.

Η προτεινόμενη συναλλαγή κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 10 Οκτωβρίου 2022. Η Booking αποφάσισε να μην υποβάλει δεσμεύσεις κατά την αρχική έρευνα για την αντιμετώπιση των προκαταρκτικών ανησυχιών της Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει πλέον 90 εργάσιμες ημέρες, έως τις 31 Μαρτίου 2023 , για να λάβει απόφαση. Η έναρξη εις βάθος έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η Επιτροπή έχει καθήκον να αξιολογεί τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές που αφορούν εταιρείες με κύκλο εργασιών πάνω από ορισμένα όρια (βλ. άρθρο 1 του κανονισμού συγκεντρώσεων ) και να αποτρέπει συγκεντρώσεις που θα παρεμπόδιζαν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στον ΕΟΧ ή σε οποιοδήποτε σημαντικό τμήμα του.

Η συντριπτική πλειονότητα των κοινοποιούμενων συγχωνεύσεων δεν δημιουργούν προβλήματα ανταγωνισμού και εκκαθαρίζονται μετά από μια τακτική επανεξέταση. Από τη στιγμή που κοινοποιείται μια συναλλαγή, η Επιτροπή έχει γενικά 25 εργάσιμες ημέρες για να αποφασίσει εάν θα χορηγήσει έγκριση (Φάση Ι) ή θα ξεκινήσει μια εις βάθος έρευνα (Φάση ΙΙ).

Εκτός από την τρέχουσα συναλλαγή, υπάρχουν επί του παρόντος πέντε εν εξελίξει έρευνες συγχώνευσης Φάσης ΙΙ: (i) η προτεινόμενη εξαγορά της Pfleiderer Polska από την Kronospan . (ii) την προτεινόμενη εξαγορά της OMV Slovenija από τη MOL . (iii) την προτεινόμενη εξαγορά της VOO και της Brutélé από την Orange . (iv) η προτεινόμενη εξαγορά της Alumetal από την Hydro . και (v) την προτεινόμενη εξαγορά της Activision Blizzard από τη Microsoft .

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο ανταγωνισμού της Επιτροπής , στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων της Επιτροπής με τον αριθμό υπόθεσης M.10615 . (europa.eu/legalnews24.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr