Παύση χρήσης εμπορικής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου επιχείρησης και καταχώρησης στο διαδίκτυο (Ασφ.Μέτρα)

Μον. Πρωτ.Αθηνών 7958/2022 (Ασφ.Μέτρα): Υποχρέωση του καθ΄ου παύσης χρησιμοποίησης με οποιοδήποτε τρόπο εμπορικής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της επιχείρησης του αιτούντος και καταχώρησης στο διαδίκτυο, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

"Πιθανολογείται ότι με τον τρόπο αυτό και δη την χρήση της άνω εμπορικής επωνυμίας είναι πιθανό να δημιουργηθεί σε ένα αξιόλογο μέρος του συναλλακτικού κοινού και ειδικότερα στον άπειρο μέσο καταναλωτή η εντύπωση ότι οι άνω καταχωρήσεις αφορούν υπηρεσία που παρέχονται από τον αιτούντα, ενώ στην πραγματικότητα σε περίπτωση επικοινωνίας του υποψήφιου πελάτη με το άνω τηλέφωνο αυτές θα παρασχεθούν από τον καθ’ ου. Περαιτέρω σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω δεκτά, ασχέτως της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης επί δήλωσης εκάστου σήματος κατά τα ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι το δικαίωμα στην άνω εμπορική επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο αποκτήθηκε με την πραγματική χρησιμοποίηση αυτών από τον αιτούντα στις συναλλαγές, η οποία διήρκεσε για περισσότερα χρόνια, ενόψει και του χρόνου έναρξης των εργασιών του από το έτος 1997, παρά τα περί αντιθέτου εκτιθέμενα από τον καθ΄ου με το σημείωμά του και δη περί της χρησιμοποίησης αυτού πέραν της 25ετίας…Κατόπιν των ανωτέρω εφόσον πιθανολογήθηκε ότι με τις προαναφερόμενες ενέργειες του καθ΄ου μπορεί να προκληθεί σύγχυση στους συναλλασσόμενους ως προς την παροχή των άνω υπηρεσιών από τον αιτούντα πιθανολογήθηκε ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, λόγω της βλαπτικής προς τα συμφέροντα του αιτούντος προπεριγραφόμενης συμπεριφοράς του καθ΄ου που συνιστά διαρκή προσβολή του δικαιώματος αυτού, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του καθ΄ου".

[η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια της Δικηγόρου Αθηνών, Αγγελικής Βαγενά (τηλ. /Fax:2130049661, Κιν.:6947779369), η οποία παραστάθηκε υπέρ του αιτούντος].

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr