Νέος Έλληνας Δικαστής διορίστηκε στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ

Με αποφάσεις της 27ης Απριλίου 2022, της 29ης Ιουνίου 2022 και της 20ής Ιουλίου 2022, διορίστηκαν δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο, για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2028, η Elisabeth Tichy-Fisslberger (διαδεχόμενη τον Viktor Kreuschitz), ο Γουλιέλμος Βαλασίδης (διαδεχόμενος τον Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο) και ο Steven Verschuur (διαδεχόμενος τον René Barents). 

Επ’ ευκαιρία της λήξεως των καθηκόντων και της αποχωρήσεως των Viktor Kreuschitz, Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου και René Barents, καθώς και της ορκωμοσίας και της αναλήψεως καθηκόντων των νέων μελών του θεσμικού οργάνου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα πανηγυρική συνεδρίαση στην έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πανηγυρική συνεδρίαση θα αναμεταδοθεί απευθείας από τις 18:00 στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Γεννηθείς το 1971 στη Θεσσαλονίκη, ο Γουλιέλμος Βαλασίδης έλαβε το 1993 το πτυχίο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1996 λαμβάνοντας μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) στο Δίκαιο από την Harvard Law School (Νομική Σχολή του Harvard, Ηνωμένες Πολιτείες). Από το 1993 έως το 1995 εργάστηκε ως ασκούμενος δικηγόρος ενόψει των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου. Αφού έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης το 1996, εργάστηκε σε δικηγορικά γραφεία στο Μεξικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1998 ανέλαβε για πρώτη φορά υπηρεσία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εισηγητής στο γραφείο του δικαστή Κρατερού Ιωάννου. Εν συνεχεία άσκησε καθήκοντα εισηγητή στο γραφείο του δικαστή Βασιλείου Σκουρή, μετέπειτα Προέδρου του Δικαστηρίου από το 2003, του οποίου υπήρξε συνεργάτης επί δεκαπενταετία, από το 1999 έως το 2014. Το 2014 διορίστηκε διευθυντής Πρωτοκόλλου και Πληροφόρησης του Δικαστηρίου και στη συνέχεια διευθυντής Επικοινωνίας, καθήκοντα τα οποία άσκησε έως το 2022. Παράλληλα με τις νομικές δημοσιεύσεις του υπό την ιδιότητα του συγγραφέα ή του επιμελητή, ο Γουλιέλμος Βαλασίδης επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρακτική διδασκαλία του δικαίου της Ένωσης, συμμετέχοντας ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή του European Law Moot Court Competition, ως μέλος της κριτικής επιτροπής από το 2004 έως το 2005 και στη συνέχεια ως μέλος και αντιπρόεδρος της European Law Moot Court Society από το 2006 έως το 2022. Τακτική ήταν επίσης η συμμετοχή του σε συνέδρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο Γουλιέλμος Βαλασίδης διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου