Υποτροφία για Διδακτορικό στο Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών

To Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Ελευθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (ULB)  προσφέρει υποτροφία για Διδακτορικό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο με διάρκεια σύμβασης 3 χρόνια και έναρξη τον Οκτώβριο του 2022. Το θέμα της διατριβής θα είναι η Νομική αμφισβήτηση του κράτους δικαίου και ο αντίκτυπος της στη συνεργασία της ΕΕ σε ποινικές υποθέσεις με τρίτους. Απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος και γνώση αγγλικής γλώσσας. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έως 3 Ιουλίου 2022. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

Υποβολή αιτήσεων εδώ

Σχόλια