Τοποθετήσεις και μεταθέσεις διοικητικών δικαστών (Συνεδρίαση 30.6.2022)

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίαση της 30ης  Ιουνίου 2022, αποφάσισε τα εξής:

Α. Τοποθετούνται οι Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων που προήχθησαν  στο βαθμό του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων στη συνεδρίαση του ΑΔΣΔΔ της 15ης Απριλίου 2022, ως εξής:

1. Παναγιώτης Μάντζαρης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

2. Αλεξία Γοναλάκη στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.

3. Φωτεινή Μπάτζιου στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.

Β. Τοποθετούνται οι Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων που προήχθησαν στο βαθμό του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων στη συνεδρίαση του ΑΔΣΔΔ της 14ης Ιουνίου 2022, ως εξής:

 • Βασιλική Βλάχου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
 • Δημητρούλα Ραπτοπούλου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.
 • Νικόλαος Χολέβας στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών.
 • Χρήστος Μπουρναβέας στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
 • Στυλιανός Μέκρας στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.
 • Ανδρέας Θεοδωρίδης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.
 • Ευαγγελία Αγγελή στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
 • Ευανθία Κουλουρίδου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
 • Βασιλική Κουρή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
 • Γεωργία Μπαλαφούτη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.
 • Καλλιόπη Γιαννούκου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.
 • Δημήτριος Κραμποβίτης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
 • Πηνελόπη Φλώρου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
 • Παναγιώτα Μπακαράκου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.
 • Διομήδης Νικολετόπουλος στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων.
 • Σοφία Πελεκούδα στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.
 • Νικούλα Μαρούλη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.
 • Μαρία Φράγκου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής.
 • Όλγα Μπαϊζάνη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
 • Παναγιώτης Βαζιντάρης στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων.

Μετατίθενται η Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων Αικατερίνη Σεραφείμη από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και η Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων Ευανθία Βουλγαράκη-Χρήστου από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατ’ αποδοχή των περί αμοιβαίας μετάθεσης αιτήσεών τους. (πηγη adjustice.gr)

Σχόλια