Θέση Δικηγόρου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Senior Banking and Finance Lawyer)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, (ΕΤΕπ), επιθυμει να προσλάβει για τη Νομική Διεύθυνσή της – Τμήμα Επιχειρησιακής Πολιτικής, Εντολών και Επιχειρήσεων εκτός ΕΕ (OPS-POL) – Διεύθυνση (IBT) – Μονάδα (IMU) στην έδρα της στο Λουξεμβούργο, δικηγόρο με ειδίκευση στις Τράπεζες και τα Χρηματοοικονομικά.(θέση πλήρους απασχόλησης).

Ως (ανώτερος) τραπεζικός και χρηματοοικονομικός δικηγόρος, που εσωτερικά αναφέρεται ως (Ανώτερος) Λειτουργός Νομικών Υπηρεσιών, θα παρέχει νομικές συμβουλές σχετικά με τις εντολές που έχει αναλάβει η ΕΤΕπ με τρίτα μέρη με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων ή άλλων θεμάτων που εμπίπτουν την αρμοδιότητα της Μονάδας. Αυτό περιλαμβάνει τη σύνταξη, τη διαπραγμάτευση και την παροχή συμβουλών για την εκτέλεση εντολών και εγγυήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την ΕΤΕπ, καθώς και για εντολές που παρέχονται από την ΕΤΕπ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ).

Υποβολή αιτήσεων μεχρι 20.6.2022

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας εδώ


Σχόλια