Προαγωγές Πρωτοδικών στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και Αντεισαγγελέων στο βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Κατά τη Συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2022 αποφασίστηκαν οι Προαγωγές Πρωτοδικών στο βαθμό του προέδρου πρωτοδικών. Δείτε τις εδώ

Επίσης, κατά τη Συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2022 αποφασίστηκαν οι Προαγωγές Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών στο βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών. Δείτε τις εδώ

Δείτε εδώ: Προαγωγές Προέδρων Πρωτοδικών στο βαθμό του Εφέτη

Σχόλια