Δικαστής τιμωρήθηκε πειθαρχικά επειδή κοινοποίησε άρθρο στο Facebook. Kαταδίκη της Τουρκίας για παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε στην απόφαση του ημερ.1.3.2022 στην υπόθεση Κοζάν κατά Τουρκίας (αρ. αίτησης 16695/19) ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 (ελευθερία της έκφρασης) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και παραβίαση του άρθρου 13 (δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής) σε συνδυασμό με το άρθρο 10.

Η υπόθεση αφορούσε πειθαρχική κύρωση (επίπληξη) που επιβλήθηκε στον εν ενεργεία Τούρκο δικαστή Κοζάν, επειδή είχε κοινοποιήσει τον Μάιο του 2015, σε μια ιδιωτική ομάδα στο Facebook, ένα άρθρο με τίτλο «Δικαστική αποκατάσταση για το κλείσιμο της έρευνας της 17ης Δεκεμβρίου, απόλυση για τη διεξαγωγή της έρευνας», χωρίς ο ίδιος να δημοσιεύσει κανένα σχόλιο.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το εν λόγω άρθρο στον Τύπο αποτελούσε μέρος μιας συζήτησης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μέλη του δικαστικού σώματος, δεδομένου ότι αφορούσε στην αμεροληψία και την ανεξαρτησία των δικαστών έναντι της εκτελεστικής εξουσίας σε σχέση με γεγονότα που αφορούν διαδικασίες διερεύνησης διαφθοράς που χρονολογούνται από την περίοδο 17-25 Δεκεμβρίου 2013 και την αντίθεση της κυβέρνησης σε αυτές τις διαδικασίες.

Το γεγονός ότι ένας δικαστής είχε μοιραστεί με τους συναδέλφους του ορισμένες απόψεις στον Τύπο σχετικά με την ανεξαρτησία του δικαστικού σύστηματος, και τους είχε επιτρέψει να σχολιάσουν την ανάρτηση αυτή, αναγκαστικά ενέπιπτε στη δική του ελευθερία να μεταδίδει ή να λαμβάνει πληροφορίες σε έναν κρίσιμο τομέα για την επαγγελματική του ζωή.

Το Δικαστήριο επίσης παρατήρησε ότι το Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων δεν είχε σταθμίσει κατάλληλα την ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας έκφρασης του αιτούντος αφενός και της διακριτικής του ευχέρειας ως δικαστή αφετέρου.

Επανέλαβε επίσης ότι το Συμβούλιο ήταν ένα μη δικαστικό όργανο και ότι οι προηγούμενες διαδικασίες στο τμήμα του και στην ολομέλεια του δεν παρείχαν εγγυήσεις δικαστικού ελέγχου. Επιπλέον, δεν είχε στη διάθεσή του ο αιτών ένδικα μέσα αναφορικά με το μέτρο που έλαβε εναντίον του το Συμβούλιο. Περαιτέρω, η πειθαρχική κύρωση που του επιβλήθηκε δεν κάλυπτε καμία επιτακτική κοινωνική ανάγκη και κατά συνέπεια, δεν είχε αποτελέσει μέτρο που ήταν «αναγκαίο σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία να πληρώσει στον δικαστή 6000 ευρώ καθώς και 4000 ευρώ δικαστικά έξοδα. (ECtHR/Legalnews24.gr)

Σχόλια