Νέος Έλληνας δικαστής στο ΔΕΕ ο Ιωάννης Δημητρακόπουλος

Με απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2021, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν ως δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο από 22 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2025, τον κ. Damjan Kukovec και την κα. Suzanne Kingston, η οποία αντικαθιστά τον κ. Anthony Collins, και, για την περίοδο από 22 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2022, τον κ. Ιωάννη Δημητρακόπουλο, ο οποίος αντικαθιστά τον κ. Δημήτριο Γρατσία.

Γεννηθείς το 1971 στην Αθήνα, ο Ιωάννης Δημητρακόπουλος έλαβε το 1992 πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Paris II Panthéon-Assas (Γαλλία) από το οποίο έλαβε το 1994 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο δημόσιο δίκαιο. Έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το 1995 και άσκησε δικηγορία έως το 1997. Το 1998 ο Ι. Δημητρακόπουλος εισήλθε ως Εισηγητής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και συνέχισε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο ίδιο δικαστήριο ως Πάρεδρος από το 2005 έως το 2022. 

Παράλληλα με τα δικαιοδοτικά καθήκοντά του, διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Σχεδιασμού και Οργάνωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2009 έως το 2010. Από το 2005 και επί τριετία εργάστηκε στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (Στρασβούργο, Γαλλία), ασκώντας καθήκοντα κύριου νομικού συμβούλου, ενώ το 2008 επέστρεψε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μεταξύ 2010 και 2020 ο Ι. Δημητρακόπουλος διετέλεσε επίσης Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (Ελσίνκι, Φινλανδία) Για τα έτη 2014 και 2015 ορίστηκε επίκουρο μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος. 

Επιπλέον, χρημάτισε αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2014 έως το 2016. Ο Ι. Δημητρακόπουλος ασχολείται επίσης επισταμένως με την έρευνα και τη διδασκαλία: από το 2003 έως το 2004 υπήρξε Senior Visiting Fellow στο University of California, Berkeley (Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Berkeley, Ηνωμένες Πολιτείες) και, με την ιδιότητα αυτή, παρέδωσε μαθήματα ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος και συγκριτικού δικαίου. Από το 2010 είναι επίσης καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις οι οποίες αφορούν ιδίως το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο Ι. Δημητρακόπουλος διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 13 Ιανουαρίου 2022. (πηγη curia.europa.eu)

Σχόλια