Απαγορευμένη διάκριση κατά των ανεμβολίαστων φοιτητών ο αποκλεισμός τους από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου

Διάκριση κατά των φοιτητών που δεν έχουν εμβολιασθεί ως προς το δικαίωμά τους πρόσβασης στην εκπαίδευση διαπιστώνει έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από σχετικές καταγγελίες κατά του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). 

Η Επίτροπος έκρινε ότι η απόφαση του ΤΕΠΑΚ, το οποίο σημειώνεται ότι είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, να αποκλείσει την προσκόμιση αρνητικών διαγνωστικών εξετάσεων (pcr ή rapid test) για τη φυσική παρουσία φοιτητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας μέχρι και το μέγιστο τα 2/3 της χωρητικότητάς τους, συνιστά απαγορευμένη διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κυπριακού Νόμου 42(Ι)/2004, σε βάρος των ανεμβολίαστων φοιτητών/τριών.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην έκθεση:

"Η δυσκολία όμως πρόσβασης στην εκπαίδευση και σε κάποιες περιπτώσεις στέρηση πρόσβασης, που στηρίχτηκε σε διαδυκτιακές μεθόδους που άταχτα μπορούσε να επιλέξει ελεύθερα ο κάθε καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, αλλά κυρίως η απαγόρευση παρουσίας των φοιτητών στα εργαστήρια, σε ένα Πανεπιστήμιο που είναι τεχνολογικό, συνιστά χωρίς άλλο απαγορευμένη με νόμο διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 42(Ι)/2004 λόγω πεποιθήσεων και παραβιάζει το αρ.2 του Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ την οποία η Κύπρος έχει υπογράψει και αποτελεί Νόμο αυξημένης τυπικής ισχύος, ως προς το δικαίωμα του καθενός να μην στερηθεί την εκπαίδευση την οποία διασφαλίζει ,καθως και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του ΟΗΕ.

Από τη στιγμή που η ανίχνευση για αναχαίτιση της πανδημίας είναι δυνατή μέσω άλλων εναλλακτικών τρόπων και δη των διαγνωστικών τεστ ώστε να μην στερηθούν οι φοιτητές την παρουσία στις αίθουσες διδασκαλίας όπως με επιτυχία έγινε και κρίθηκε εκ του αποτελέσματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο αύξησε την εμβολιαστική του κάλυψη (παρότι ζητούσε μόνο τεστ ταχείας διάγνωσης) η απόφαση του ΤΕΠΑΚ να μην επιτρέψει την παρουσία στις αίθουσες διδασκαλίας ανεμβολίαστους φοιτητές δεν βρίσκει έρεισμα στα δεδομένα που είχε ενώπιον του κατα το χρόνο λήψης της απόφασης ,ούτε ενδείκνυτο ως τεχνολογικό πανεπιστήμιο που έχει εργαστήρια ,αλλά ούτε ήταν το επιεικέστερο μέτρο μεταξύ περισσότερων λύσεων που είχε ενώπιον του, το οποίο θα οδηγούσε στον επιδιωκόμενο σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας.(...)

Στην προκειμένη περίπτωση, διαφαίνεται ότι υπήρξε, έναντι της ομάδας των φοιτητών που δεν έχουν εμβολιαστεί, μεταχείριση που αποτελεί απαγορευμένη διάκριση σε σχέση με την πρόσβαση τους στην εκπαιδευση , λόγω των πεποιθήσεων τους, κατά παράβαση του αρ.6, του Ν. 42(Ι)/2004".

Ολόκληρη η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια