Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Αθηνών για την κατάθεση αιτήσεων Διαταγών Πληρωμής και Απόδοσης Χρήσης Μισθίου από 10-1-2022

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: «Λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού στο Τμήμα Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών Αποδόσεως Χρήσης Μισθίου, από Δευτέρα 10-1-2022 και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης η κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται κάθε μέρα 08/30-13.00 με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο υπογράφων πληρεξούσιος δικηγόρος όπως ισχύει μέχρι τώρα και με μέγιστο αριθμό τις τέσσερις (4) αιτήσεις για κάθε πληρεξούσιο δικηγόρο. Παρακαλείσθε όπως για την παραλαβή αντιγράφων και απογράφων Διαταγών Πληρωμής και Αποδόσεως Μισθίου και προς αποφυγή συνωστισμού δεν εξαντλείτε τη δίμηνη προθεσμία του άρθρου 630 Α ΚΠολΔ». (πηγη dspeiraia.gr)

Σχόλια