Ζητήματα της αναγνωριστικής αγωγής στο πεδίο του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Τακτικές διαδικτυακές συνεδριάσεις : Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00

Εισήγηση Αθανασίου Καστανίδη, Δ.Ν., Δικηγόρου : Ζητήματα της αναγνωριστικής αγωγής στο πεδίο του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση μέχρι τη Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας τη φόρμα στο  sakkoulas.gr. Η συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση είναι δωρεάν.

Σχόλια