Ακύρωση κατάσχεσης και πλειστηριασμού κατά το μέρος που αφορά στην κύρια κατοικία του ανακόπτοντος (ΜΠρΠειρ)

Μον. Πρωτ. Πειραιώς 2298/2021 (ειδική): Ακύρωση κατάσχεσης και πλειστηριασμού-κατά το σκέλος που αφορά στην κύρια κατοικία- που επισπεύδεται από δανειστή εξοπλισμένο με απαίτηση που γεννήθηκε κατά οφειλέτη, μετά την υπαγωγή του τελευταίου με τελεσίδικη απόφαση στις διατάξεις του ν. 3869/2010.   

Εφόσον η απαίτηση δανειστή, που δεν εμπίπτει στις εξαιρετέες, γεννιέται  και καθίσταται δικαστικώς επιδιώξιμη, κατόπιν της υπαγωγής του οφειλέτη, με τελεσίδικη απόφαση στις διατάξεις του ν. 3869/2010, τότε ο εν λόγω δανειστής εξομοιώνεται με μεταπτωχευτικό πιστωτή και δεσμεύεται από την απόφαση περί υπαγωγής του οφειλέτη στο ν. 3869, αναφορικά με την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του, με αποτέλεσμα κι εφόσον δεν άσκησε Τριτανακοπή του αρ. 773 ΚΠολδ  ή ανακοπή εκ του αναλογικώς εφαρμοζόμενου άρθρου 152  ΠτΚ, να μη δύναται να ικανοποιηθεί από τη ρευστοποίηση του εν λόγω ακινήτου. Αντίθετα δεν κωλύεται να κινηθεί κατά ιδιοκτησιών, που δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εκμετάλλευσης/ρευστοποίησης, όπως παραδείγματος χάρη εναντίον  αποθήκης ή θέσης στάθμευσης, που δεν έχουν κριθεί πρόσφορα προς εκποίηση, με αποτέλεσμα να μην καταλαμβάνονται από τη δεσμευτικότητα της απόφασης αυτής.

Δέχεται εν μέρει την ανακοπή, ακυρώνει την κατασχετήρια έκθεση, κατά τα μέρος που στρέφεται κατά της κύριας κατοικίας του ανακόπτοντος.

Δείτε την απόφαση εδώ

(η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Γεωργίου Καλτσά, Σωτήρος Διός 6-Πειραιάς, τηλ.επικ. 2104119287-2104171385, κιν: 6972397827)


Σχόλια