Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4871/2021 για τις μεταρρυθμίσεις στη Σχολή Δικαστών : Υπαναχώρηση του Υπ.Δικαιοσύνης στο θέμα των γραπτών εξετάσεων επιμόρφωσης των δικαστών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίσα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4871/2021 "Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις". 

Με το νόμο θεσπίζεται θέσπιση νέο νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Από την διάταξη του άρθρου 40 που ρυθμίζει τα υποχρεωτικά επιμορφωτικά προγράμματα για τους δικαστές, αφαιρέθηκε η πρόβλεψη για γραπτή δοκιμασία (multiple choice) και η βαθμολόγηση των δικαστών, μετά από τις έντονες αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργάνων του δικαστικού σώματος και την υπαναχώρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τη διάταξη που ψηφίστηκε, μετά το πέρας κάθε υποχρεωτικού επιμορφωτικού προγράμματος, σε όλους όσοι συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας (workshops) και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο του άρθρου 43 (αξιολόγηση του επομορφωτικού προγράμματος), χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο.

Στο β' μέρος του νόμου περιέχονται επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στο γ' μέρος άλλες επείγουσες διατάξεις.

Δείτε το Νόμο 4871/21 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια