Προκήρυξη διαγωνισμών για προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει δύο γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς/διοικητικές υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι επιτυχούσες υποψήφιες και οι επιτυχόντες υποψήφιοι που θα προσληφθούν από τους διαγωνισμούς θα εργάζονται σε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς και θα προσληφθούν κυρίως από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

  • Τομέας 1: Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς
  • Τομέας 2: Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης

&

  • Τομέας 1: Ψηφιακή εγκληματολογία
  • Τομέας 2: Επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση

Προθεσμία εγγραφής: 9 Νοεμβρίου 2021 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια